ekogwarancja.pro

Aktualizacja dokumentów

Szanowni Państwo,

informujemy, że zmianie uległy niektóre dokumenty mające zastosowanie w procesie certyfikacji w rolnictwie ekologicznym.

Wprowadzone zmiany dotyczą dokumentów:

Prosimy o zapoznanie się z nową wersją tych dokumentów.

Wskazane dokumenty w nowym brzmieniu zaczną obowiązywać od dnia 22 lipca 2021r.