ekogwarancja.pro

Nowe zasady produkcji ekologicznej

Przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2022r. wchodzą w życie nowe przepisy unijne regulujące zasady produkcji ekologicznej.

Z treścią nowych rozporządzeń unijnych możecie się Państwo zapoznać klikając w poniższy link:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/przepisy-unijne

Przypominamy, iż każdy tekst skonsolidowany służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej.  Dostępna pod powyższym linkiem wersja nie zawiera wszystkich Rozporządzeń uzupełniających bądź zmieniających akt podstawowy [stan na dzień 22 XI 2021].

Prosimy o zapoznanie się z każdym Rozporządzeniem osobno.

W związku ze zmianą informujemy, że począwszy od 1 stycznia 2022r. każdy podmiot działający w systemie rolnictwa ekologicznego zobowiązany jest do dostosowania swojej działalności do nowych wymagań. W nowym roku certyfikaty zgodności będą wydawane wyłącznie po potwierdzeniu przez jednostkę certyfikującą spełnienia nowych zasad produkcji ekologicznej.

Dlatego już dziś zachęcamy do zapoznania się z nowymi wymaganiami w celu odpowiedniego przygotowania się do zmian.

Wszelkie nowe informacje w tym zakresie będziemy przedstawiać na naszej stronie internetowej. Prosimy o zapoznawanie się z nimi.