ekogwarancja.pro

Nowe zasady produkcji ekologicznej – wydawanie certyfikatów

Ponownie przypominamy, że termin wejścia w życie nowych przepisów unijnych regulujących zasady produkcji ekologicznej to 1 stycznia 2022r.  

W odniesieniu do zasad posługiwania się certyfikatami wydanymi dotychczas oraz zasad wydawania nowych certyfikatów informujemy:

Dotychczasowe Certyfikaty wystawione w tym roku zachowują swoją ważność do końca okresu ważności na jaki zostały wystawione, nie dłużej jednak niż do końca 2022r.

Produkty wytworzone zgodnie z rozporządzeniem nr 834/2007 przed 1 stycznia 2022r. mogą być wprowadzane do obrotu po tej dacie do wyczerpania zapasów. Począwszy od 1 stycznia 2022r. certyfikaty zgodności będą wydawane wyłącznie po potwierdzeniu przez jednostkę certyfikującą spełnienia nowych zasad produkcji ekologicznej.