ekogwarancja.pro

Informacja dotycząca wniosków o odstępstwa

Od dnia 01.01.2022r. nie będą wydawane zgody na odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej o których mowa w art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 4 ustawy o rolnictwie ekologicznym z dnia 25.06.2009r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1324). Zgodnie z posiadanymi przez jednostkę informacjami taki stan utrzyma się do czasu rozpoczęcia obowiązywania nowej ustawy.

Informujemy ponadto, że z dniem 31.12.2021r. wygasa odstępstwo dotyczące wprowadzenia do gospodarstwa ekologicznego młodych kur nieekologicznych do produkcji jaj mających nie więcej niż 18 tygodni.