ekogwarancja.pro

„Nowy” certyfikat tylko po kontroli

Zgodnie z nowymi przepisami wydanie certyfikatu po 1 stycznia 2022 na zgodność z rozporządzeniem (UE) 2018/848 może nastąpić dopiero po przeprowadzeniu pełnej rocznej kontroli.