ekogwarancja.pro

Zastosowanie nieekologicznego materiału rozmnożeniowego w gospodarstwach ekologicznych

Zgodnie z otrzymanym z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem informujemy, że producent ekologiczny nadal może wnioskować o pozwolenie na zastosowanie nieekologicznego materiału rozmnożeniowego w produkcji ekologicznej.

Więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-pozwolenia-na-konwencjonalny-material-siewny

Wniosek o pozwolenie na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego w rolnictwie ekologicznym