ekogwarancja.pro

Wprowadzanie nieekologicznego drobiu do gospodarstw ekologicznych

Informujemy, że do czasu wejścia w życie nowej ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej zgody na odstępstwo od zasad produkcji ekologicznej dotyczące wprowadzania nieekologicznego drobiu do gospodarstw ekologicznych będzie udzielał minister właściwy do spraw rolnictwa.

Opinia jednostki certyfikującej nie jest wymagana.

Wniosek należy kierować bezpośrednio do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi listownie na adres Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 lub przy użyciu poczty elektronicznej na adres rolnictwo.ekologiczne@minrol.gov.pl [skan z podpisem].

Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie do ekologicznej jednostki produkcji drobiarskiej nieekologicznego drobiu