ekogwarancja.pro

VI wydanie Standardów Systemu QMP oraz Wymagań dla Systemu QMP

Informujemy, że od dnia  01.02.2023r. obowiązuje nowe ,,VI wydanie Standardów Systemu QMP” oraz VI wydanie ,,Wymagań dla Systemu QMP”.

W związku z powyższym poniżej przedstawiamy plan przejścia w udzielonych klientom certyfikacjach, z certyfikacji w odniesieniu do wymagań wydania V do certyfikacji w odniesieniu do wymagań wydania VI programu QMP:

  • wszystkie wydane przez JC Ekogwarancja PTRE certyfikaty zgodności dla wydania V wymagań Systemu QMP pozostają ważne do daty ich ważności podanej na certyfikacie;
  • od dnia 01.02.2023r. wszystkie nowe procesy certyfikacji będą prowadzone przez JC Ekogwarancja PTRE zgodnie z wymaganiami wydania VI Systemu QMP;
  • wszystkie podmioty posiadające ważny certyfikat wydany przez JC Ekogwarancja PTRE potwierdzający spełnienie wymagań QMP wydanie V, zobowiązane są do dostosowania swoich działań i dokumentacji do wymagań określonych w wydaniu VI obowiązującego standardu. Weryfikacja wdrożonych ww. działań będzie miała miejsce podczas najbliższej inspekcji u klienta.