ekogwarancja.pro

Notatnik integrowanej produkcji roślin – nowy wzór

Informujemy, że producenci rolni którzy zgłosili chęć stosowania integrowanej produkcji roślin po dniu 1 luty 2023 r. zobowiązani są do dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin według nowego wzoru notatnika integrowanej produkcji roślin.

Poniżej link do rozporządzenia zmieniającego dotyczącego dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000126