ekogwarancja.pro

Notatnik integrowanej produkcji roślin – wersja do edycji i wydruku

W związku ze zmianą wzoru notatnika integrowanej produkcji roślin (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2022 r. – Dz. U. z 2023. poz. 126) udostępniamy Państwu przygotowany przez nas notatnik w wersji do edycji (Word) oraz w wersji do wydruku (PDF).

Przypominamy jednocześnie, że każdy producent który przystąpi do systemu integrowanej produkcji roślin otrzyma od nas wzór notatnika w wersji papierowej.

Uwaga! Notatnik powinien być prowadzony oddzielnie dla każdego zgłoszonego gatunku.

Wersja edytowalna
Wersja do druku