ekogwarancja.pro

Ekogwarancja

Ekogwarancja

Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o. – to wiodąca jednostka certyfikującą wyroby w systemie rolnictwa ekologicznego.

Co to właściwie oznacza i czym się zatem zajmujemy? Opisując to najprościej – poprzez prowadzenie szczegółowych kontroli w jednostkach produkcyjnych objętych naszym nadzorem sprawdzamy, czy produkty naszych klientów zostały wytworzone metodą ekologiczną. Rezultatem naszych działań jest wydanie, jeżeli spełnione są wszystkie wymagania, certyfikatu zgodności. Uzyskanie takiego certyfikatu jest dla rolnika lub zakładu przetwórczego warunkiem koniecznym, żeby sprzedawać swoje wyroby z oznaczeniem ich jako produkty ekologiczne. 

Jako jednostka certyfikująca działamy na podstawie upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Takie upoważnienie uzyskaliśmy jako pierwsi w Polsce, dlatego został nam nadany numer identyfikacyjnym PL-EKO-01. Jeżeli zauważysz taki numer na opakowaniu żywności ekologicznej to znaczy, że to właśnie my kontrolujemy ten produkt.

Oferowane przez nas usługi certyfikacji wykonujemy zgodnie z wymaganiami międzynarodowej normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013 „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby i usługi. W tym obszarze posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 102.

Obecnie jesteśmy jednostką certyfikującą największą liczbę producentów ekologicznych w Polsce. Zaufało nam kilka tysięcy rolników oraz kilkaset firm zajmujących się produkcją żywności ekologicznej. To nasz ogromny sukces i dowód naszego profesjonalizmu.

Rynek żywności ekologicznej w Polsce w ostatnim okresie rozwija się bardzo szybko. Dlatego zachęcamy wszystkich, w tym konsumentów zainteresowanych zdrową żywnością, do zapoznania się z informacjami dotyczącymi produkcji ekologicznej na naszej stronie.

Wszystkich natomiast rolników i przedsiębiorców chcących zaistnieć na tym rynku zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.