ekogwarancja.pro

Informacje

Informacje

21 grudnia 2021
Wybieramy tylko jedną Jednostkę Certyfikującą
W związku z nowymi zasadami produkcji ekologicznej, które zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022r....
15 grudnia 2021
Informacja dotycząca wniosków o odstępstwa
Od dnia 01.01.2022r. nie będą wydawane zgody na odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej o których...
14 grudnia 2021
Nowe zasady produkcji ekologicznej – wydawanie certyfikatów
Ponownie przypominamy, że termin wejścia w życie nowych przepisów unijnych regulujących zasady produkcji...
29 listopada 2021
Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości
Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza VIII nabór wniosków o przyznanie pomocy...
1 2 3 4