ekogwarancja.pro

Do pobrania

Do pobrania

Nazwa
PROGRAM CERTYFIKACJI w systemie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych Z1 1 2022-01-03
Cennik - produkcja w ekologicznym gospodarstwie rolnym Z2A 1 2022-12-22
Cennik - certyfikacja pasiek Z2B 1 2022-01-03
Cennik - produkcja w sektorze akwakultury Z2C 1 2022-01-03
Cennik – Przygotowanie, Dystrybucja/Wprowadzanie do obrotu, Przechowywanie, Import, Eksport, Zbiór surowców dziko rosnących Z2D 2 2023-01-10
Zgłoszenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego F-7/PG-BRE-03 8 2023-03-16
Objaśnienia dotyczące kategorii działalności
Wniosek o certyfikację gospodarstwa z załącznikami (XLSX) i instrukcją wypełnienia W01G 5 2023-05-08
Wniosek o certyfikację - zbiór dzikorosnących roślin i grzybów W01Z 1 2022-01-03
Wniosek o certyfikację pasieki W02P 1 2022-01-03
Wniosek o certyfikację produkcja w sektorze akwakultury W03 1 2022-01-03
Wniosek o certyfikację dla działalności w zakresie przygotowania, wprowadzania do obrotu, dystrybucji, przechowywania, importu, eksportu W04 1 2022-01-03
Wniosek o certyfikację - Przetwórstwo produktów ekologicznych we własnym gospodarstwie rolnym W04G 1 2022-01-03
Wykaz środków ochrony roślin zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym
Wykaz nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym
Ustawa o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, Poz. 975) 2009-06-25
Umowa o prowadzenie procesu certyfikacji w produkcji ekologicznej UPE 2 2023-01-04
Pełnomocnictwo ogólne