ekogwarancja.pro

Do pobrania

Do pobrania

Nazwa
PROGRAM CERTYFIKACJI w systemie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych Z1 1 2022-01-03
Cennik 2022 Z_3A - 2021-12-30
Zgłoszenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego
Objaśnienia dotyczące kategorii działalności
Wniosek o certyfikację gospodarstwa z załącznikami (XLSX) W01G 1 2022-01-03
Wniosek o certyfikację gospodarstwa (PDF) W01G 1 2022-01-03
Instrukcja wypełniania formularza W01G_O [Opis jednostki produkcyjnej] W01G_O jest załącznikiem do wniosku o certyfikację gospodarstwa
Wykaz środków ochrony roślin zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym
Wykaz nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym
Ustawa o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, Poz. 975) 2009-06-25
Umowa o prowadzenie procesu certyfikacji w produkcji ekologicznej UPE 1 2022-01-03
Pełnomocnictwo ogólne