ekogwarancja.pro

Do pobrania

Do pobrania

Nazwa
Ustawa o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, Poz. 975) 2009-06-25
Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego F-7/PG-BRE-03 6 2012-01-24
Pełnomocnictwo ogólne
Opis jednostki produkcyjnej/Wniosek o certyfikację (Produkcja roślinna i zwierzęca) 834_F_2AA 4 2018-12-14
Produkcja grzybów – załącznik do opisu jednostki produkcyjnej 834_F_2AG 1 2018-12-01
Harmonogram produkcji produktów upraw na rok 2021 834_F_2AH 4 2020-12-09
Program certyfikacji gospodarstwa rolnego (Produkcja roślinna i zwierzęca) 834_Z_1AA 3 2018-12-14
Opis jednostki produkcyjnej/Wniosek o certyfikację (Pszczelarstwo) 834_F_2B 7 2015-04-01
Program certyfikacji gospodarstwa rolnego (Pszczelarstwo) 834_Z_1AB 2 2017-03-01
Wniosek o certyfikację (przetwórstwo (w tym przetwórstwo pasz i drożdży) / wprowadzanie produktów do obrotu / import) 834_F_2C 8 2017-03-01
Opis jednostki produkcyjnej (przetwórstwo (w tym przetwórstwo pasz i drożdży) / wprowadzanie produktów do obrotu / import) 834_F_2CC 7 2017-03-01
Program certyfikacji (przetwórstwo (w tym przetwórstwo pasz i drożdży) / wprowadzanie produktów do obrotu / import) 834_Z_1AC 3 2017-03-01
Wniosek o certyfikację (Pozyskiwanie dziko rosnących roślin, ich części oraz grzybów) 834_F_2D 7 2016-11-17
Opis jednostki produkcyjnej (Pozyskiwanie dziko rosnących roślin, ich części oraz grzybów) 834_F_2DD 2 2016-11-17
Program certyfikacji (Pozyskiwanie dziko rosnących roślin, ich części oraz grzybów) 834_Z_1AE 1 2016-11-17
Wniosek o certyfikację (Produkcja w sektorze akwakultury – ryby) 834_F_2G 4 2015-08-25
Opis jednostki produkcyjne (Produkcja w sektorze akwakultury – ryby) 834_F_2GG 1 2015-08-25
Program certyfikacji (Produkcja w sektorze akwakultury – ryby) 834_Z_1AD 3 2017-03-01
Wykaz nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym
Wykaz środków ochrony roślin zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym
Karta uprawy działki rolnej 834_F_4A 3 2016-01-19
Rejestr sprzedaży produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego 834_F_4B 2 2009-08-08
Rejestr zakupów środków produkcji 834_F_4C 2 2009-08-08
Rejestr zwierząt 834_F_4E 2 2009-08-08
Deklaracja sprzedającego określona w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 834_F_4F 1 2009-03-10
Rejestr paszowy 834_F_4H 1 2009-08-08
Informacja o etykiecie 834_F_5BA 2 2012-07-02
Wniosek o zatwierdzenie etykiety 834_F_3AA 1 2010-05-11
Wniosek o rozszerzenie certyfikatu (Przetwórstwo i obrót) 834_F_3AB 1 2010-05-11
Formularz do informatora i na stronę internetową