ekogwarancja.pro

PL-EKO-01

PL-EKO-01

Numer jednostki certyfikującej w rolnictwie ekologicznym

PL-EKO-01 jest to numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej Ekogwarancja nadany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Numer ten znajduje się na etykietach produktów, które są wytwarzane przez producentów certyfikowanych przez naszą jednostkę.

Etykieta produktu ekologicznego

Etykieta ekologicznego produktu żywnościowego wymienia informacje obowiązujące na wszystkich produktach żywnościowych, takie jak: nazwa produktu, nazwa i adres producenta, data produkcji, okres przydatności do spożycia itp. Dodatkowo etykieta zawiera numer upoważnienia nadanego jednostce certyfikującej [np. PL-EKO-01] przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz unijne logo rolnictwa ekologicznego.