ekogwarancja.pro

Sprawdź ważność i zakres certyfikatu

Sprawdź ważność i zakres certyfikatu

W celu weryfikacji proszę wpisać odpowiedni numer widniejący na okazanym Państwu oryginale certyfikatu lub jego kopii przekazanej przez dostawcę, zgodnie z poniższą instrukcją:

Dla certyfikatów wydanych w roku 2022 należy wpisać numer dokumentu podany w punkcie I.1 certyfikatu.

Certyfikaty wydane w 2023 roku dostępne są w internetowej bazie. Wyszukuje się je poprzez wyszukiwarkę dostępną pod linkiem https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/index 

Uwaga!

Przy próbie sprawdzenia nieaktualnego numeru wydania certyfikatu, zostanie wyświetlony link do wydania aktualnego.

W sprawach wymagających wyjaśnienia prosimy o kontakt mailowy na adres certyfikat@ekogwarancja.info