ekogwarancja.pro

Sprawdź ważność i zakres certyfikatu

Sprawdź ważność i zakres certyfikatu

W celu sprawdzenia ważności i zakresu certyfikatu wydanego w 2021 roku prosimy o kontakt mailowy na adres certyfikat@ekogwarancja.info. W wiadomości prosimy o podanie numeru certyfikatu i jego wydanie , które ma podlegać sprawdzeniu.

Dla certyfikatów wydanych w 2022 roku proszę użyć poniższego formularza.