ekogwarancja.pro

Wykaz certyfikowanych producentów

Wykaz certyfikowanych producentówProszę wpisać numer certyfikatu, nazwisko/nazwę lub produkt:Nazwa posiadaczaNr
Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w TarnowiePL-EKO-01-15474
Coboru, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w SzczeciniePL-EKO-01-15475
Centralny Ośrodek Badania Odmian Uprawnych Cicibór DużyPL-EKO-01-15476
COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w PawłowcachPL-EKO-01-15477
Coboru, stacja Doświadczalna Oceny Odmian w KarzniczcePL-EKO-01-15478
Centralny Ośrodek Badania Odmian Rośli Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w WęgrzcachPL-EKO-01-15479
Bracia Ziółkowscy - palarnia kawy spółka jawnaPL-EKO-01-15480Pobierz certyfikatSprawdź wydanie certyfikatu - proszę wpisać numer i wydanie certyfikatu:

Sprawdź ważność certyfikatu - po wpisaniu numeru certyfikatu pojawi się zakres jego aktualnego wydania: