ekogwarancja.pro

Znak towarowy

Znak towarowy

Posługiwanie się zastrzeżonym znakiem towarowym Ekogwarancja  (w formie logotypu) przy oznaczaniu produktów ekologicznych wymaga uzyskania stosownej zgody Jednostki Certyfikującej oraz zawarcia umowy. Prosimy o uwzględnienie powyższego przy planowaniu wzoru etykiety wykorzystywanej na Państwa produktach. Wszelkie zapytania dotyczące tej kwestii należy kierować w formie elektronicznej na adres e-mail: marka @  ekogwarancja.pl