Certyfikacja krok po kroku

Certyfikacja krok po kroku

  1. Aby uzyskać certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań w systemie integrowanej produkcji roślin IPR należy wejść na stronę izgloszenie.pl.
  2. Po otrzymaniu wniosku w biurze Jednostki Certyfikującej nastąpi jego przegląd. Wynikiem przeglądu poprawnie wypełnionego wniosku jest zaplanowanie u producenta audytu potwierdzającego zgodność produkcji z wymaganiami systemu IPR.
  3. Audyt. Podczas audytu sporządzany jest protokół podpisywany przez inspektora i właściciela gospodarstwa lub osobę przez niego upoważnioną. Kopię protokołu inspektor zostawia u producenta.
  4. Na podstawie protokołu, dokumentacji będącej w posiadaniu Jednostki Certyfikującej i podania, które należy wypełnić na wniosek.certyfikacja.pro wydawana jest decyzja o przyznaniu certyfikatu.
  5. Przy odnowieniu certyfikatu procedura jest taka sama jak przy jego uzyskaniu.