ekogwarancja.pro

Aktualności

Aktualności

16 lutego 2023
Notatnik integrowanej produkcji roślin - wersja do edycji i wydruku
W związku ze zmianą wzoru notatnika integrowanej produkcji roślin (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra...
06 lutego 2023
Notatnik integrowanej produkcji roślin - nowy wzór
Informujemy, że producenci rolni którzy zgłosili chęć stosowania integrowanej produkcji roślin po dniu...
02 lutego 2023
Dla sadowników został miesiąc na zgłoszenie
Przypominamy, że zgłoszenia do sytemu integrowanej produkcji roślin należy dokonać nie później niż 30...
02 lutego 2023
Szkolenie
W okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu...
1 2