ekogwarancja.pro

System QMP

System QMP

Decyzją z dnia 20 października 2008 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi System QMP został uznany za krajowy system jakości żywności kwalifikujący się do wsparcia. Właścicielem Systemu QMP i znaku QMP jest Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego (PZPBM), rolnicze zrzeszenie branżowe zarejestrowane w 2005 roku na podstawie przepisów Ustawy z dnia 8 października 1982 roku o społeczno – zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32, poz. 217).

Co daje system QMP

System zapewniania jakości wołowiny QMP jest pierwszym krajowym systemem jakości żywności, który daje konsumentom i sprzedawcom detalicznym gwarancję i podstawę do większego zaufania wobec jakości polskiej wołowiny. Właściwości wołowiny QMP, takie jak np. kruchość, soczystość w wysokim stopniu spełniają oczekiwania konsumenta. Wołowina QMP to światowa jakość za polską cenę. System QMP jest systemem jakości żywności otwartym na producentów bydła mięsnego, wytwórców pasz, przewoźników żywca, przetwórców mięsa, którzy poddają się kontroli niezależnej jednostki certyfikującej [ EKOGWARANCJA PTRE Sp. z .o.o.] akredytowanej na zgodność z normą PN-EN 17065 i uzyskujących certyfikat zgodności QMP.

Czemu wołowina z certyfikatem QMP?

Kupując wołowinę QMP konsumenci wspierają polskie rolnictwo. Wprowadzając wysokie standardy jakości wołowiny QMP, konsument będzie miał pewność, że uzyska mięso wołowe o pożądanych parametrach organoleptycznych, a przede wszystkim mięso rozpoznawalne, dzięki charakterystycznemu oznakowaniu logo QMP.

Logo QMP

Kupując wołowinę QMP konsumenci wspierają polskie rolnictwo. Wprowadzając wysokie standardy jakości wołowiny QMP, konsument będzie miał pewność, że uzyska mięso wołowe o pożądanych parametrach organoleptycznych, a przede wszystkim mięso rozpoznawalne, dzięki charakterystycznemu oznakowaniu logo QMP.

Łańcuch produkcyjny

Niezależnie od warunków dotyczących samej żywności, wysoka jakość systemu oznacza pełną przejrzystość i niezależność kontroli łańcucha produkcyjnego. System QMP zawiera regulacje odnoszące się do warunków dobrostanu zwierząt w zakresie chowu wolnostanowiskowego.

System składa się z czterech kategorii:

  • produkcja żywca wołowego,
  • przetwórstwo pasz,
  • transport zwierząt,
  • przetwórstwo mięsa.

Każda kategoria podlega certyfikacji na zgodność z odpowiednimi wymogami zawartymi w aktualnych standardach QMP-bydło, QMP-pasze, QMP-transport, QMP-mięso.

Dobrowolny system jakości mięsa wołowego

System QMP jest dobrowolnym systemem jakości mięsa wołowego.

Znak QMP to wspólny znak towarowy gwarancyjny zatwierdzony wraz z regulaminem decyzją Urzędu Patentowego RP nr UP RP Z – 337777.