ekogwarancja.pro

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
ogłasza

VIII nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach unijnych systemów jakości, tj.

 • gwarantowanych tradycyjnych specjalności;
 • chronionych nazw pochodzenia;
 • chronionych oznaczeń geograficznych;
 • rolnictwa ekologicznego;
 • ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich;

oraz krajowych systemów jakości, tj.

 • Integrowana Produkcja Roślin (IP);
 • „Jakość Tradycja”;
 • „Quality Meat Program” (QMP);
 • „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”;
 • „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”;
 • „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”.
Termin składania wniosków: od 29 listopada 2021 r. do 30 grudnia 2021 r.
Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę
wnioskodawcy.

Miejsce składania wniosków: oddziały terenowe Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

OT Bydgoszcz
ul. Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz
(52) 525-08-01
OT Poznań
ul. Fredry 12
61-701 Poznań
(61) 856-06-01
OT Wrocław
ul. Mińska 60
54-610 Wrocław
(71) 356-39-19
OT Koszalin
ul. Partyzantów 15a
75-411 Koszalin
(94) 347-31-00
OT Gorzów Wlkp.
ul. Myśliborska 32
66-400 Gorzów Wlkp.
(95) 714-61-00
OT Olsztyn
ul. Głowackiego 6
10-448 Olsztyn
(89) 524-88-01
OT Opole
ul. 1-go Maja 6
45-068 Opole
(77) 400-09-39
OT Rzeszów
ul. Asnyka 7
35-001 Rzeszów
(17) 853-78-00
OT Szczecin
ul. Bronowicka 41
71-012 Szczecin
(91) 814-42-00
OT Białystok
ul. Kombatantów 4
15-102 Białystok
(85) 664-31-50
OT Kraków
ul. Mogilska 104
31-546 Kraków
(12) 424-09-40
OT Warszawa
Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa
(22) 635-10-00
OT Pruszcz Gdański
ul. Powstańców Warszawy 28
83-000 Pruszcz Gdański
(58) 300-48-41
OT Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 7
42-200 Częstochowa
(34) 378-20-36
OT Łódź
ul. Północna 27/29
91-420 Łódź
(42) 636-53-26
OT Lublin
ul. Karłowicza 4
20-027 Lublin
(81) 532-21-12
OT Kielce
ul. Piaskowa 18
25-323 Kielce
(41) 343-31-90

Tryb: wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy na formularzu udostępnionym na stronie internetowej https://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci oraz w siedzibach oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa podał do publicznej wiadomości działając na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2019 r., poz. 449).