ekogwarancja.pro

Nowy wzór formularza zgłoszenia

Informujemy, że na stronie internetowej GIJHARS opublikowany został wzór nowego formularza – „Zgłoszenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego”.

Wzór formularza dostępny jest pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/web/ijhars/zgloszenie-dzialalnosci2

Prosimy również o zapoznanie się z opublikowanym na powyższej stronie wyjaśnieniem dotyczącym sposobu wypełniania formularza w odniesieniu do nowych kategorii produktów.