ekogwarancja.pro

Przetwórstwo własnych produktów

W ostatnim czasie możemy zaobserwować coraz więcej przypadków oferowania do sprzedaży żywności przetworzonej wraz z informacją, że do jej wytworzenia wykorzystano ekologiczne składniki pochodzące z własnego gospodarstwa. Oferty sprzedaży takich produktów pochodzą od producentów ekologicznych posiadających certyfikat wydany wyłącznie w zakresie produkcji nieprzetworzonych roślin i produktów roślinnych. Takie działanie uznać należy za niezgodne z wymaganiami produkcji ekologicznej i może skutkować nałożeniem sankcji finansowych przez organy nadzoru państwowego.

W oznaczaniu żywności przetworzonej posługiwanie się terminami odnoszącymi się do produkcji ekologicznej w samym tylko wykazie składników (gdy produkt przetworzony nie jest oznaczony jako ekologiczny) jest oczywiście dopuszczalne, ale po spełnieniu określonych wymogów, a pierwszym z nich jest dokonanie zgłoszenia swojej działalności w zakresie przetwarzania do jednostki certyfikującej. (podstawa prawna: art. 34 ust. 1 w zw. z art. 30 ust. 1 i 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018r.)

Przypominamy, że Ekogwarancja PTRE stara się Państwu ułatwić rozpoczęcie i prowadzenie działalności obejmującej przetwarzanie produktów ekologicznych pochodzących z własnego gospodarstwa poprzez wprowadzenie specjalnej oferty certyfikacji, obejmującej znacznie niższą opłatę za certyfikację w kategoriiPrzetworzone produkty rolne”.