ekogwarancja.pro

Dla sadowników został miesiąc na zgłoszenie

Przypominamy, że zgłoszenia do sytemu integrowanej produkcji roślin należy dokonać nie później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, albo w przypadku roślin wieloletnich, do dnia 1 marca każdego roku.