ekogwarancja.pro

Upływa termin zgłaszania nowych działek

Przypominamy, że do 25 lipca należy zgłosić do Ekogwarancji nowe działki ewidencyjne dotychczas niezgłoszone do Jednostki. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu W01G – Wniosek o certyfikację, wypełniając zakładkę działki.

W01G Wniosek o certyfikację gospodarstwa