ekogwarancja.pro

Do pobrania

Do pobrania

Nazwa
Umowa o certyfikację w Systemie QMP QMP_F_U 1 2019-04-17
Wniosek o certyfikację QMP Bydło QMP_F_4A 5 2017-01-02
Formularz samokontroli QMP Bydło QMP_F_4AA 3 2023-02-01
Wniosek o certyfikację QMP Transport QMP_F_4B 3 2017-01-02
Formularz samokontroli QMP Transport QMP_F_4BA 1 2017-01-02
Wniosek o certyfikację QMP Mięso i Pasze QMP_F_4C 3 2017-01-02
Program certyfikacji QMP_Z_1 2A 2019-04-17
Standardowy program kontroli Producenta QMP Bydło QMP_Z_1A 2 2019-04-17
Standardowy program kontroli Producenta QMP Transport QMP_Z_1B 2 2019-04-17
Standardowy program kontroli Producenta QMP Mięso i Pasze QMP_Z_1C 2 2019-04-17
Wymagania Ogólne Systemu QMP 6 2023-02-01
Standardy QMP 6 2023-02-01
Odstępstwa od Standardu QMP Bydło 2017-01-12
Katalog sankcji w Systemie QMP 7 2020-09-01