ekogwarancja.pro

Kariera

Kariera

Osoby zainteresowane pracą w charakterze inspektora w JC Ekogwarancja PTRE sp. z .o.o proszone są o przesłanie CV na adres cv @ ekogwarancja.pl

Aby wykonywać pracę inspektora w systemie certyfikacji produkcji ekologicznej należy zdać egzamin Państwowy. Szczegóły na stronie internetowej www.ijhars.gov.pl.

Uprawnienia inspektora rolnictwa ekologicznego można uzyskać w zakresie następujących specjalizacji:

  1. ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt,
  2. zbiór ze stanu naturalnego,
  3. pszczelarstwo,
  4. produkty akwakultury i wodorosty morskie,
  5. przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz i drożdży,
  6. wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych, w tym importowanych z krajów trzecich.

Zapraszamy także do współpracy przy certyfikacji systemu QMP i Integrowanej Produkcji Roślin.