ekogwarancja.pro

Kariera

Kariera

Osoby zainteresowane pracą w charakterze inspektora w JC Ekogwarancja PTRE sp. z .o.o proszone są o przesłanie CV na adres cv @ ekogwarancja.pl

Aby wykonywać pracę inspektora w systemie certyfikacji produkcji ekologicznej należy zdać egzamin Państwowy. Szczegóły na stronie internetowej www.ijhars.gov.pl.

Uprawnienia inspektora rolnictwa ekologicznego można uzyskać w zakresie następujących specjalizacji:

  1. Nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne, w tym nasiona i inny materiał przeznaczony do reprodukcji roślin.
  2. Zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego.
  3. Algi i nieprzetworzone produkty akwakultury.
  4. Przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury, do wykorzystania jako żywność.
  5. Pasza.
  6. Wino.
  7. Inne produkty wyszczególnione w załączniku I do rozporządzenia 2018/848 lub nieobjęte kategoriami produktów wymienionymi w pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Zapraszamy także do współpracy przy certyfikacji systemu QMP i Integrowanej Produkcji Roślin.