ekogwarancja.pro

Polityka bezstronności

Polityka bezstronności

Powierzając nam prowadzenie procesów certyfikacji możecie Państwo liczyć na ich realizacje w sposób całkowicie obiektywny. Bezstronność to nasz priorytet, jak również obowiązek wynikający z międzynarodowej normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013, na zgodność z którą posiadamy akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji.

Jak możemy Państwu zagwarantować, że każde nasze działanie w procesach certyfikacji będzie bezstronne? Służy temu przede wszystkim udokumentowany i wdrożony w spółce system zarządzania, w ramach którego funkcjonuje mechanizm chroniący bezstronność. Jego podstawowe elementy stanowią następujące zasady:

  • Jesteśmy całkowicie niezależni finansowo od jakichkolwiek innych podmiotów. Działając w formie spółki kapitałowej posiadamy osobowość prawną i ponosimy pełną odpowiedzialność za nasze decyzje.
  • Nie prowadzimy żadnej innej działalności komercyjnej, w szczególności nie zajmujemy się działalnością konsultingową oraz prowadzeniem szkoleń.
  • W strukturze spółki wyodrębniony został Komitet Techniczny, w skład którego wchodzą niezależni przedstawiciele stron istotnie zainteresowanych certyfikacją. Komitet analizuje wszystkie możliwe czynniki komercyjne lub inne, mogące stanowić ryzyko dla bezstronności oraz rekomenduje stosowne działania w celu ich wyeliminowania.
  • Personel spółki zobowiązany jest zgłaszać wszelkie powiązania z innymi podmiotami lub osobami oraz każde inne okoliczności, które mogą prowadzić do sytuacji konfliktu interesów. Te same wymagania stosujemy wobec wszystkich podmiotów współpracujących ze spółką.
  • Każdy proces certyfikacji realizowany jest w kilku etapach, za które odpowiadają różne osoby, posiadające jasno przypisane funkcje. Ostateczna decyzja w przedmiocie certyfikacji wydawana jest zawsze przez osobę niezaangażowaną w etapy kontroli.
  • Odmawiamy realizacji usługi certyfikacji w każdym przypadku, gdy zachodzi konflikt interesów.
  • Prowadzimy okresowe przeglądy realizacji polityki bezstronności i na podstawie uzyskanych wyników doskonalimy działania w tym zakresie.
  • W zakresie obowiązku działania w sposób bezstronny znajdujemy się pod stałym nadzorem jednostki akredytującej – Polskiego Centrum Akredytacji.

Wdrożone przez nas zasady postępowania w zakresie bezstronności są podstawowym warunkiem rzetelnego prowadzenia procesów certyfikacji. Zdajemy sobie sprawę, że obiektywny i kompetentny wynik certyfikacji każdego wyrobu to bezpieczeństwo i pewność w obrocie dla naszych klientów, ponieważ to klient ostatecznie ponosi odpowiedzialność za jakość tego wyrobu.  

Prezes Jednostki Certyfikującej
Dr hab. Jerzy Szymona